શ્રીલંકામાં ફસાયેલા 685 ભારતીયો સાથે ઇન્ડિયન નેવીનું INS JALASHWA તમિલનાડુ પહોંચ્યું

SHARE THE NEWS

ઓપરેશન સમુદ્ર સેતુ -2 હેઠળ ફસાયેલા ભારતીયોને વિદેશમાંથી લાવવાનું કામ 1 જૂનથી શરૂ થયું

નૌકા યુદ્ધ જહાજ આઈએનએસ જલાશ્વ શ્રીલંકામાં ફસાયેલા 685 ભારતીયો સાથે તમિલનાડુના તુતીકોરિન પહોંચ્યા..આઈએનએસ જલાશ્વ સોમવારે સાંજે કોલંબોથી 553 પુરુષો, 125 મહિલાઓ અને 7 બાળકો સાથે ભારત જવા રવાના થયા હતા. ઓપરેશન સમુદ્ર સેતુ અંતર્ગત આઈએનએસ જલાશ્વ લગભગ 10 કલાકમાં 256 કિમીનું અંતર પૂર્ણ કર્યું. 

આ મુસાફરોએ યુદ્ધ જહાજમાં જતા પહેલા તબીબી તપાસ કરાવી હતી. સામગ્રી સાફ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય અંતરને સામાજિક અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને યુદ્ધ જહાજ પર મૂકવામાં આવ્યા હતા. સલામતીનાં ધોરણોનું કડક પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.

અગાઉ, જલાશ્વ માલદીવની રાજધાની માલીથી 1,286 લોકોને સલામત રીતે કોચી લઈ આવ્યા છે. તેને કોલંબોથી લાવ્યા બાદ, નૌકાદળ આ મુસાફરોને રાજ્ય સરકારને સોંપશે. તે પછી રાજ્ય સરકાર કોરોનાથી સંબંધિત પ્રોટોકોલનું પાલન કરે છે.

ઓપરેશન સમુદ્ર સેતુ -2 હેઠળ ફસાયેલા ભારતીયોને વિદેશમાં લાવવાનું કામ 1 જૂનથી શરૂ થયું છે. કોલંબો પછી, માલેથી 700 લોકોને લાવવામાં આવશે. નૌકાદળ પહેલા તબક્કામાં 1,488 લોકોને માલેથી કોચી લાવ્યા છે.
 

 1,474 Views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: