કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવતીકાલે દેવભૂમિ દ્વારકાના પ્રવાસે

ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ઓખા ખાતે નેશનલ એકેડેમી ઓફ કોસ્ટલ પોલીસિંગના ભૂમિપૂજન અને શિલાન્યાસ કરશે. આ કાર્યક્રમ…