ભારતીય વાયુસેનાનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ

SHARE THE NEWS

1954માં ભારતીય વાયુસેનાએ પ્રથમ વખત ફાઇર પાવર ડેમોસ્ટ્રેશન કર્યું હતું, ત્યારથી આજ સુધીનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસનો

જુઓ વીડિયો

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *