ભારતીય વાયુસેનાનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ

SHARE THE NEWS

1954માં ભારતીય વાયુસેનાએ પ્રથમ વખત ફાઇર પાવર ડેમોસ્ટ્રેશન કર્યું હતું, ત્યારથી આજ સુધીનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસનો

જુઓ વીડિયો

 927 Views,  8 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: