ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેની જન્મ જયંતી પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી

SHARE THE NEWS

આજે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેને તેમની જન્મ જયંતી પર શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, “ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેને તેમની જયંતી પર યાદ કરીએ. એક મહાન વ્યક્તિત્વએ અપાર જ્ઞાનની સાથે આશીર્વાદ આપ્યા, તેમણે શિક્ષણ અને સામાજિક સશક્તિકરણ માટે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું. તેમણે ભારતના સ્વતંત્રતા આંદોલનને પણ સરાહનીય નેતૃત્વ પ્રદાન કર્યું.

 777 Views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: