રેલ મંત્રાલય દ્વારા સામાન્ય લોકોને કરવામાં આવી અપીલ, જાણો શું કહ્યું

SHARE THE NEWS

Report by Dineshkumar Rathod

દિલ્હી: ભારતના રેલ્વે મંત્રાલયમાં ઘણા કેસો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ગર્ભવતી મહિલાઓ દ્વારા ટ્રેનમાં બાળકોને જન્મ આપતા જેવા કેસો પણ સામેલ છે, જેમાં મહિલા અને બાળક બંનેનું જીવન જોખમમાં છે, ઉપરાંત આવા વ્યક્તિ પર કોરોના ચેપનું જોખમ છે. હવે, આ સાથે, ભારતના રેલ્વે મંત્રાલયે દેશના દરેક નાગરિકને અપીલ કરી છે,

કે આવા લોકો જેમની પરોપ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ ઓછી હોય, સગર્ભા સ્ત્રીઓ, 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અને 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો. ઓછી ઉંમરના બાળકોએ રેલ્વેમાં પ્રવાસ કરવાનું ટાળવું જોઈએ। કારણ કે આ લોકોને ચેપનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે અને લોકોની સલામતીને લઈને ભારતના રેલ્વે મંત્રાલયે આ અપીલ કરી છે.

 1,234 Views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: