કોરોના વાયરસની સામેની લડાઈમાં પોતાનું યોગદાન આપતા સાબરમતીજેલના કેદીઓ, જુઓ વિડિઓ

SHARE THE NEWS

સાબરમતી જેલમાં કેદીઓ બનાવે છે સેનીટાઇઝ ટનલ, PPE કિટ અને માસ્ક

હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને પોલીસ જવાનોના કોરોના સામે રક્ષણ માટે બનાવવામાં આવે છે આ માસ્ક અને કિટ જે રાજ્યના બીજી 28 જેલોમાં મોકલાશે

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *